onsdag 3. desember 2014

Valg i NRRL

Her må vi få inn ein i fra vestlandet

Valg 2015


Tiden går fort og valg-komiteen i NRRL  vil med dette minne om at det ved Generalforsamlingen i April 2015 ifølge NRRL’s lover skal velges:
2 Styremedlemmer for 2 år. LA8OKA og LA7VRA er ikke på valg.
2 Varamedlemmer til hovedstyret for 1 år
1 Revisor og 1 varamann for revisor
I tillegg skal det velges valgkomite bestående av formann, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Vi ber om at grupper og medlemmer kommer med forslag på kandidater til disse viktige vervene innen 15. januar 2015
Valgkomiteen består av:
Formann   LA3WAA  Tor Pettersen     ( la3waa@gmail.com )
Medlem   LA1KP Øivind Solli  (la1kp@online.no)
Medlem  LB9UE Tom Erik Amundsen  ( lb9ue@online.no )
Vara LA5II  Svein Erik Isachsen  ( la5ii@hamradio.no )
Vi ser fram til å motta mange forslag !