tirsdag 28. juli 2015

Minner om radiotreff torsdag 30.7

OBS: Møtet er flytta til Skei Esso kafeen. 
Ikkje Førde denne gongen altså. Kl 1930.  
-S.