fredag 21. august 2015

Vaffel og Radioprat torsdag

UTSETT:
Torsdag 27. august - siste torsdag i august folkens!
Dersom veret er greit satsat vi på ei lita samling på Svidalsneset i Jølster kl 1800. Der får vi opp litt antenner og vaffeljern forhåpentlegvis.

SISTE: Det vert meldt regn og mange har meldt fråfall så vi tek det att ved høve. 
Kaffi på Førdekroa kl 1930 for dei som har lyst til radioprat over ein kaffikopp.

-LA5VX