lørdag 7. november 2015

Bremanger repeater QRV

Bremanger repeateren på Steinsfjell er komen på lufta att på fjellet. Måløygruppa melder at den går no med full effekt - framleis på 145,675 MHz.