onsdag 29. juni 2016

Trøbbel med ny repeater

Det viste seg at Yaesu repeateren likevel ikkje er heilt OK etter lynnedslag og rep. Det kjem ikkje audio igjennom på FM. Det vart ikkje oppdaga før vi hadde sett den opp att tysdag. Så gamlemaskina er framleis den som gjeld. 1750 altså. Yaesuen må igjen på benken for rep.

PS:
Radiokaffi på kroa i kveld.kl 19:30

-5VX Steinar

mandag 13. juni 2016

Ny subtone 82,5 Hz på Førde repeateren

Når Yaesy repeateren kjem opp att på Hafstadfjell vil den i analog FM mode måtte opnast med subtone (CTCSS)
  82,5 Hz
som er fastsett av NRRL for oss som er i sone 6. Sjå https://www.nrrl.no/repeater-subtoner på NRRL sine sider.
*6 eller 1750 vil ikkje virke på Yaesu repeater.
Vi set den i auto/auto.

- LA5VX Steinar