onsdag 19. februar 2020

Årsmøte i Firdagruppa, 8. mars 2020 kl. 15.00 på Mona Lisa på Sandane

Da er det igjen tid for årsmøte.  Årets utgave går for seg på Mona Lisa restaurant på Sandane, i 2. etg.

Vi starter møtet 8. mars 2020 kl. 15.00.

Invitasjon er sendt på e-post.  Har du ikke fått e-post, så send meg en melding på: rschumann@online.no.

Mvh
Richard

onsdag 13. november 2019

JULEBORD

Vi møtest til juleavslutning i Firdagruppa på Skei i Jølster laurdag 7. desember 2019 kl 1900.

Meir info er sendt ut på epost.

styret v/LA5VX Steinar

søndag 13. oktober 2019

70 cm repeater på Sagtennene, Nordfjord

LA6SRR - Ny 70 cm repeater i Nordfjord


Firdagruppa har sett opp ein 70 cm repeater på Sagtennene, Nordfjord. Namnet Trolledalsegga og Høgefjellet vert også brukt. Utstyret er ein Yaesu FM/C4FM repeater som ligg på 434,875 MHz. FM subtone er 88,5 Hz. Effekten er 35W og antenna er Diamond X50 ein god meter over bakken.

Send gjerne tilbakemeldingar om opplevd dekning til oss: firdagruppa@gmail.com

For WiresX samband har vi ein gateway på Hestenesøyra, og denne er stort sett kopla opp til samtalerommet CQ VESTLAND, og her finn ein også gjerne samband til repeater i Førde og Bremanger pluss nokre andre gatewayar i Firda regionen.

13.10.2019 LA5VX Steinarsøndag 22. september 2019

Florøgruppa LA1F er bestemt oppløst.

Florøgruppa LA1F er bestemt oppløst, og blir lagt ned. De medlemmene som idag er medlemmer i Florøgruppa, får selvfølgelig tilbud om å bli medlem i Firdagruppa LA6F.

Det er allerede noe som har meldt seg inn i Firdagruppa, men alle er velkommen. Husk bare på at man er medlem i NRRL.

Man kan ikke være medlem i en gruppe mer enn 2 år uten å være medlem i NRRL:

Grasrotmidler fra Norsk Tipping.

For alle som spiller Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping, så vil jeg anbefale at dere setter opp Firdagruppa av NRRL som Grasotandel-mottaker.

Foreløpig har vi mottatt ca kr. 2.500,- fra Norsk Tipping. Dette er "gratis" penger som gruppa får god bruk for.

Ny 70cm repeater kommer på Sagtennene i Nordfjord

Endelig kan vi komme med nyheten at Firdagruppa setter opp ny 70cm repeater på Sagtennene i Nordfjord, nærmere bestemt fjellet rett over Lote fergekai.

Denn repeateren vil gå på TX 434.875 Mhz og RX 432.875 Mhx of Subtone 82.5. Denne vil kunne brukes både på vanlig FM og på Fusion C2FM.

Repeateren står i prøvedrift hos LA3NUA for å teste stabiliteten. Den vil bli flyttet opp til Sagtennene så raskt som mulig.

torsdag 30. mai 2019

Førde repeater på lufta att.

Repeateren på Hafstadfjell - 145,7 MHz - er oppe att og ser ut til å virke normalt. Dette er den opprinnelege repeateren av typen DR-1X, 'gamleversjonen' altså. Den vart reparert etter eit lynnedslag. Takk til LA3QR for fjellturen.
4.6.19
Repeater i Førde på 145.700 er framleis ute av drift. Vi ventar på høve til å kome opp.