onsdag 4. desember 2013

Vellukka radiotest i Sogn og Fjordane.


Takk for god innsats under sambandstesten. 

Etter ein del førebuingar og entusiastisk innsats, fekk vi demonstrert for Fylkesberedskapssjefen i Sogn og Fjordane at vi radioamatørane - om enn ikkje så mange - her i fylket vårt kan tilby uvurderleg hjelp når alt anna av kommunikasjon fell bort.

Den 3. desember kl 10:00 sat vi klare med radioamatørstasjonar på stadane Nordfjordeid, Sogndal, Florø, Sandane, Leikanger og Førde. Trass mykje lokal støy frå lokalitetane vi rigga oss til i, hadde vi godt brukande samband mellom alle punkt. Erfaringa gjev inspirasjon til vidare planer om å få på plass rutiner og utstyr til nødsamband.

Demonstrasjonen fekk brei omtale i media. Her er lenkjer til nokre av sakene:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.